Sejlads i Grækenland ....

       Lej båden hos Saga Charter

 
Forside Både & priser Ioniske øer Fly til Grækenland FAQ Kontakt Links

 

Spørgsmål og svar.

Hvordan booker jeg en båd:
Når i har fundet den båd du ønsker på siden, så ring eller send en email til os med oplysning om hvilken uge i ønsker at leje båden. Vi kan så checke om båden er ledig og give en charterpris, i den forbindelse laver vi en option/reservation på båden, en sådan option er uforpligtigende men kan almindeligvis holdes max. 1 uge, hvor i bestemmer jer endeligt og evt. finder fly som passer jer. Ønsker i at booke båden endeligt skal vi have navn, adresse og tlf.nr. på den person som skal stå som befragter/lejer af båden.
Vi laver så en charteraftale/bekræftelse for lejeperioden som i skal underskrive og returnere. denne aftale beskriver hvilken båd i har lejet betingelser for betaling og aflysning. Ved booking skal samtidig betales normalt  50% af charterbetalingen. Når vi har modtaget dette beløb sammen med underskrevet charteraftale er bookingen gældende. (Ved charter af Vega betales kun 30% og min. 8000 kr. ved booking). Det resterende charterbeløb betales 1 måned før lejeperiodens begyndelse.

Skal jeg have duelighedsbevis for at leje båd i Grækenland:
Ja, helst 2 personer men min. skipper skal have mindst et duelighedsbevis for at sejle i Grækenland, den ene kan erstattes af at i underskriver et dokument hvor en person i besætningen udnævnes til at være duelig nok til at kunne være co/skipper.
Har man ikke duelighedsbevis, men megen erfaring i at sejle egen båd, kan man i nogen tilfælde lave et dokument som beskriver dette, og som underskrives af din sejlklub. Det er dog altid bedst at man har duelighedsbevis. Kontakt os for at høre nærmere om det.
Vi skal have kopi af beviserne sendt på email inden i tager fra Danmark. I skal have det originale bevis med.

Hvad med myndigheder og sejlads i Grækenland:
I Grækenland er der noget mere kontrol med hvem og hvad som sejler, og i stort set alle havne er der havnepoliti (Port Police) som også fungerer som kystvagt. Det er dem som opkræver havnepenge i stats og kommunale havne, ligeledes kontrollerer, udfærdiger og stempler transitlog for lystbåde og gennemgår og stempler charterbådenes papirer ved lejeperiodens begyndelse.

Senest 1 uge inden lejeperoden skal vi have en besætningsliste fra jer (vi sender et dokument i skal udfylde) sammen med kopi af dueligheds/skipperbevis og oplysninger om hvilket fly i kommer med og hvad tid.
Når i ankommer til båden vil den lokale agent i forbindelse med checkin sørge for at der udfærdiges alle relevante dokumenter (Crewlist, charter-recordbook, memorandum for charter) som i får udleveret sammen med bådens øvrige dokumenter. I den forbindelse præsenterer agenten jer for det obligatoriske "Memorandum for selfcharter" som skal underskrives i 3 eksemplarer, agenten skal have jeres pas og skipperbevis med til myndighederne og i får dem tilbage senere sammen med bådens dokumenter. det kan godt tage 1-2 timer før dette er klaret og man kan evt. bruge tiden på at proviantere.
Herefter har man normalt ikke noget med myndighederne at gøre bortset fra en sjælden gang at skulle betale havnepenge.

Havnepenge, jeg har hørt det er dyrt i Middelhavet:
I modsætning til f.eks. Kroatien og Italien er det ret billigt at ligge i havn i Grækenland, og de fleste havne er kommunale hvor det koster 3-20 euro pr. døgn.
Untagelsen er dog private marinaer (30-70 euro) og for det Ioniske områdes vedkommende marinaerne i Lefkas, Aktio og de 2 sejlklubber ved Corfu by (ved borgen).

Vejrmeldinger:
Har man en mobil tlf. eller notebook som kan gå på internettet kan man få ret præcise vejrmeldinger på windfinder.com (se linksiden under vejrmeldinger) og man kan evt finde nogle udvalgte steder og lave bogmærke til den printvenlige side, så bruger det meget få kbites at hente.
Nogle havne har frit wifi. Og på nogle både er der wifi-modem, hvor der kan købes internettid til.
Nogle steder er der gratis trådløst internet f. eks. i Gaios på Paxos og ligeledes på Ichaka


Fortøjning.Med-mooring
I Grækenland fortøjer man sjældent langskibs, men stort set alle steder bruges "Mediteranian mooring" med hækken mod kajen og ankeret ude i havnen (se illustationenerne).

Inden man begynder fortøjnings manøvren, gøres fortøjninger, fendere og ankeret klar. og der hænges lige antal fendere ud i hver side og en på hækken. En person dedikeres til at betjene ankerspillet.
Man tager en runde i havnen og udser sig en plads. Så sejler man paralelt med kajen i en god afstand og drejer 90 grader bort fra kajen og begynder at bakke mod pladsen og det er vigtigt at holde fart baglæns med båden, så man kan styre. 
Når man er ca. 4-5 bådlængder fra kajen kastes ankeret og man kører kæde ud enten med bremsen eller spillets motor samtidig med at båden bakker mod kajen i tomgang.
4-6 meter fra kajen stopper man med at køre kæde ud og bakke, og lader kæden strække sig og ankeret kan sætte sig fast - man fortsætter med at bakke i tomgang, medmindre man er tæt på kajen når kæden er strakt, så må der hives lidt kæde ind - der fortøjes nu først i vindsiden og man regulerer med ankerspil og fortøjninger til man har en afstand (ca. 2 m.) til kajen og hvor landgangen kan nå. Når begge agterfortøjninger er fast, strammer man godt op på ankerkæden.  
Det er god tone at man hjælper ankommende både og tage imod fortøjninger ,da det mange steder kan være svært at klare alene. Med-mooring2 Får man ikke lagt ankeret lige eller langt nok ud - gør man det bare en gang til - det er ingen skam !

 

 

 

Nogle havne er mere eller mindre runde eller krumme så det kan være svært at undgå at ligge sin ankerkæde over andres - det plejer at klares i mindelighed ved at man så sejler næste dag før den båd man har lagt sin kæde over. Eller man filtrer ved fælles hjælp kæderne ud, bådene imellem .
Lazy-lines.
Nogle steder (blandt andet i Gouvia) er der "laid moorings"eller "lazy-lines" hvor der ligger ankerblokke ude i havnen med fortøjninger fastgjort som går ind til kajen. Det ses ved at der hænger tynde tov fra pullerterne på kajen og ned i vandet. Disse tynde tovender er bundet fast i de rigtige fortøjninger, som synker og ligger på bunden indtil man hiver dem op i de tynde liner. Her er det vigtigt man ikke bruger sit anker da man kan få det til at hænge fast i de udlagte ankerblokke/fortøjninger. Man nærmer sig kajpladsen på samme måde ved at holde styrefart i båden baglæns.


  Print siden